15 Niedziela Zwykła

Słowo Boże

<„Oto siewca wyszedł siać….”>