24 Niedziela Zwykła

Nie licz, tylko przebaczaj

<… Pan jego kazał wydać go katom…>


Parafialny Program Duszpasterski:

2019/2020 – Animacja; 2020/2021 – Formacja (VIII-XII 2020 cz. 1); 2021/2022 – Współpraca

Sierpień:

 • 7.08. – Całodzienna adoracja
 • 15.08. – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej
 • 16.08. dk. Krzysztof Stawski – kazania
 • 23.08. – ks. doktorant Maciej Jasiński – Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie (Komunikacja Społeczna i Instytucjonalna)-kazania
 • 30.08. – ks. prał. Marian Zalewski, misjonarz z Papui Nowej Gwinei, Meksyku i Jamajki-kazania
 • 30.08. – Dożynki: Godz. 12.00

Wrzesień:

 • 1.09. – Rozpoczęcie katechez dla rodziców dziecka, które pragną ochrzcić (katechezy wygłoszą małżonkowie zaangażowani w Ruch „Domowy Kościół”
 • 2.09. Godz. 19.30 (plebania). Kurs dla psałterzystów – Pan Hubert Szreder – organista katedralny
 • 4-5.09. – Sierakowice. Rekolekcje dla Rycerzy Kolumba i ich żon oraz sympatyków rycerzy
 • 4.09. – Całodzienna adoracja
 • 4-13.09. – Rekolekcje z postem Daniela. Misjonarze Świętej Rodzin: Bąblin.
 • 7.09. – Całodzienna adoracja
 • 15.09. Godz. 19.00 (plebania)Savoir-vivre przy stole – spotkanie z Panią Sylwią Maciejewską,  Kierownik Gastronomii w Hotelu Adalbertus w Gnieźnie
 • 14-17.09. – Rościnno. Rekolekcje kapłańskie
 • 16-17.09. – Spotkanie formacyjne dyrektorów ds. misji: Częstochowa
 • 20.09. – ks. prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa – Inauguracja Szkoły Słowa Bożego – kazania
 • 22-26.09. – Malta. Rekolekcje kapłańskie
 • 21-25.09. – Zawichoście. Kurs dla zakrystianów i florystów
 • 23.09. Godz. 19.00 (Dom katolicki lub plebania). Środowa Szkoła Słowa Bożego
 • 27.09. – ks. Tomasz Kaczor, misjonarz z Boliwii – kazania
 • 27.09. – I Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania: ks. Tomasz Kaczor, misjonarz z Boliwii; ks. doktorant Jakub Kuchta – student katechetyki na KUL: Dom katolicki.
 • 27-29.09. Plebania. Zajęcia dla lektorów z Panią Ewą Węglarz ze Szczecina, aktorką i specjalistką od emisji głosu

Październik:

 • 1-5.10. – Rekolekcje dla małżonków: ks. dr Adam Bajorski MSF, Referent duszpasterstwa rodzin Zgromadzenia Świętej Rodziny
 • 2.10. – Całodzienna adoracja
 • 2-4.10. – Świdnica. 10. Ogólnopolski Kongres Małżeństw
 • 3.10. – II Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania: ks. dr Adam Bajorski: Dom katolicki.
 • 10.10. – Gniezno CEF. Dzień skupienia dla członków Żywego Różańca
 • 11-12.10. – Zebranie i sympozjum Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Poznań
 • 15.10. – 100-lecie sióstr w Witkowie, wizytacja kanoniczna
 • 20.10. Godz. 19.15. Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnymi (2021).Grupa 1. Plebania
 • 21.10. Godz. 19.00 (Dom katolicki lub plebania). Środowa Szkoła Słowa Bożego
 • 22.10. Godz. 19.15. Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnymi (2021). Grupa 2. Plebania
 • 23.10. Godz. 19.15. Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnymi (2021). Grupa 3. Plebania
 • 24.10. Godz. 10.00. Spotkanie z rodzicami bierzmowanymi. Dom katolicki.

Listopad:

 • 6.11. – Całodzienna adoracja
 • 18.11.Godz. 19.00 (Dom katolicki lub plebania). Środowa Szkoła Słowa Bożego

Grudzień

 • 3-6.12. – Rekolekcje adwentowe: ks. mgr Marcin Słodczyk, Sosnowiec
 • 4.12. – Całodzienna adoracja:
 • 6.12. – Święto patrona parafii: ks. mgr Marcin Słodczyk, Sosnowiec