26 czerwiec 2019 r.

Dnia 26 czerwca 2019 r. witkowską parafię odwiedziła misjonarka z Kazachstanu z Czkałowa siostra Joanna Gulcz, służebniczka. Parafia Witkowo jest jej rodzinną parafią.

Siostra Joanna Gulcz posługę w Czkałowie sprawowała od 9 października 1998 roku do 26 sierpnia 2001 roku, gdzie zajmowała się prowadzeniem ochronki, katechizacji i innych potrzebnych prac na parafii.

Siostra Joanna Gulcz w swojej rodzinnej parafii w Witkowie