Z życia parafii

I Niedziela Adwentu, 30.11. – 7.12.2019 r.

Miniony Tydzień

1. W minioną niedzielę podczas zbiórki na ogrzewanie kościoła zebraliśmy 4300 zł. Zakupiliśmy olej za 5800 zł.
2. W dniu 27 listopada odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Ekonomicznej. Rada podjęła następujące uchwały zaakceptowane przez duszpasterzy:
– aby przy okazji pogrzebu pobierana była opłata 50 zł z przeznaczeniem na wsparcie kosztów wywozów śmieci
– w celu ułatwienia spraw związanych z pogrzebem, upoważniła Pana Henryka Łukowskiego do załatwiania formalności z nim
– widzi pilną potrzebę zweryfikowania użytkowników garaży, dzierżawców gruntów w celu sporządzenia nowych umów
– zaakceptowała plan rewitalizacji Domu katolickiego
– podjęła sprawozdanie finansowe z 42. Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasną Górę i przychyliła się do prośby na wydatkowanie pozostałej kwoty wg przedstawionej specyfikacji, a następnie zasugerowała, aby cały majątek pielgrzymki zdeponować w pomieszczeniach duszpasterskich na plebanii
– dokonała wyborów na sekretarza rady Panią Danutę Zamiarę ( przedstawiciel Parafialnej Rady Ekonomicznej ) oraz na koordynatora ds. mediacji z firmami i środkami społecznego przekazu Pana Dariusza Pustelnika

Przyszły Tydzień

 1. W środę zapraszamy na Mszę św. z nowenną, a po niej na spotkanie na plebanii, okazji św. Patrona parafii, zapraszamy rodziców i krewnych kapłanów, sióstr, braci zakonnych oraz pracujących na misjach, a pochodzących z naszej parafii
 2. 5 grudnia o 11:00 Msza św. pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia dla Jubilatów, którzy obchodzą 50. i 60. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, a po mszy św. wręczenie pamiątkowych certyfikatów i przejście do Domu Kultury.
 3. Na mszy św. roratniej dla dzieci w czwartek niespodzianka z Norwegii od św. Mikołaja.
 4. W I czwartek miesiąca, 5 grudnia, zapraszamy na comiesięczną Adorację Najświętszego Sakramentu, a po niej na modlitwę do św. Charbela i naznaczenie olejem. W czasie Adoracji pierwsza część spowiedzi adwentowej, będą zaproszeni kapłani.
 5. 6 grudnia święto patronalne parafii. Msze św. o godz.: 8:00, 10:00 (dla chorych i starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i wręczeniem pamiątkowych certyfikatów) oraz o godz. 18:00. W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny, gdy będziemy w stanie łaski uświęcającej i odmówimy modlitwę w intencji papieskiej na grudzień : Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią . W tym dniu nie ma postu. Na kolację na plebanię zostali imiennie zaproszeni dyrektorzy szkół, katecheci oraz przedstawiciele wspólnot duszpasterskich działających w parafii.
 6. 7 grudnia w I sobotę miesiąca po Mszy św. porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa prowadzona przez Wieczernik Niepokalanego Serca Maryi. W świetlicy OSP (8:30 – 12:30) akcja poboru krwi. W tym dniu w Gnieźnie 27. Spotkanie Rodziców i Krewnych Misjonarzy, której organizatorem jest dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych – ks. kan. F. Jabłoński.
 7. W przyszłą niedzielę 8 grudnia kazania będzie głosił ks. kan. Roman Jakubowski z Bydgoszczy. Główna Msza św. ku czci Patrona parafii pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia o godz. 12:00. W tej mszy będą uczestniczyć także kapłani z dekanatu i kilku innych zaproszonych kapłanów. Przed błogosławieństwem nastąpi podziękowanie kilku osobom za pomoc w budowaniu wspólnoty parafialnej. W obiedzie będą uczestniczyć duchowni oraz przedstawiciele władz samorządowych, policji, wojska i straży pożarnej. Na kolację natomiast zostały zaproszone osoby, które w sposób szczególny w ostatnim czasie pomagały parafii.
 8. W niedzielę będzie miała miejsce zbiórka do puszek po każdej Mszy św. z okazji Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
 9. Prosimy o sponsoring w postaci ofiarowanych produktów na śniadanie roratnie dla dzieci i pomoc w zorganizowaniu posiłku oraz o dary w naturze na posiłki dla gości odpustowych.
 10. W dniach 5 grudnia ( cały dzień ) i 7 grudnia ( do południa ) odbędą się gruntowne porządki w pomieszczeniach na plebanii: refektarz, korytarze, salki duszpasterskie, biuro i pokój gościnny. Prosimy chętne osoby do pomocy.
 11. Prosimy także osoby wynajmujące garaże, aby wpłacały należności na konto dzierżawa.
 12. Dziękujemy Państwu Kubiak za ofiarowanie kasy pancernej do naczyń liturgicznych i skarbony na jałmużnę. Anonimowemu darczyńcy za pomoc w przebudowie toalet na cmentarzu.
 13. Informujemy, że został sporządzony harmonogram sprzątania kościoła 2019/2020. Szczegóły w Parafialnych Wiadomościach Witkowskich.
 14. Wszystkim parafianom, gościom, miłośnikom naszej parafii życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia. Solenizantom i Jubilatom przeżywającym swoje święto w tym tygodniu życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

Link do gazetki Parafialne Wiadomości Witkowskie :

http://parafiawitkowo.pl/category/gazetka-parafialna/

ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński, Proboszcz parafii,
ks. mgr Julian Wawrzyniak, Prefekt,
Witkowo, 30 listopada 2019 r.