1 sierpień 2019 r.

Dnia 1 sierpnia ks. kan. Franciszek Jabłoński uczestniczył w obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wraz z Panem Marianem Gadzińskim – Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo oraz przedstawicielami władz.
Obchody miały miejsce przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Witkowie od godziny 17:00 podczas której zabrzmiały syreny alarmowe.
Po krótkiej przemowie Pana Burmistrza, uroczystość zakończyła się zwiedzaniem wystawy okolicznościowej w Sali Historii.

Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Tego dnia obchodziliśmy także I czwartek miesiąca, podczas którego miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu w godzinach 19:30 – 20:30.
Można było również skorzystać z sakramentu pojednania, którego udzielał ks. prał. Florian Cieniuch – misjonarz z Wenezueli.