30 lipiec 2019 r.

Dnia 30 lipca podczas porannej Mszy św. pomagał nam ks. Konstanty Mrozek, który jest proboszczem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku.
W parafii naszego gościa każda rodzina przyjęła relikwie świętych małżonków.
Ks. Konstanty jest także Rycerzem Kolumba w Opatówku.
Vivat Jezus!

Ks. Konstanty Mrozek w witkowskiej parafii

Tego dnia w godzinach porannych odbyło się sprzątanie obejścia Kościoła przez Rycerzy Kolumba wraz z ks. kan. Franciszkiem Jabłońskim.

Sprzątanie obejścia Kościoła

Następnie w godzinach popołudniowych miała miejsce wizyta kurialno-przyjacielska przez diecezjalną Doradczynię z dziećmi oraz szefową Civitas Christiana z Gniezna

Wizyta kurialno-przyjacielska

Natomiast wieczorną Mszę św. sprawował gość ks. mgr. Marcin Słodczyk z Sosnowca.
Ksiądz Marcin pasjonuje się w poznawaniu historii powstania monstrancji, kielichów oraz pozostałych paramentów liturgicznych.

Ks. mgr. Marcin Słodczyk w witkowskim Kościele

29 lipiec 2019 r.

Dnia 29 lipca wyruszyła Parafialna Piesza Pielgrzymka Witkowska na Jasną Górę, podczas której pierwsze dni przewodniczył ks. kan. Franciszek Jabłoński, a pozostałe dni ks. prefekt Julian Wawrzyniak.

Parafialna Piesza Pielgrzymka Witkowska

28 lipiec 2019 r.

Dnia 28 lipca podczas mszy świętej, ksiądz kan. Franciszek Jabłoński rozdawał dzieciom ulotki Mini Kombonianie.

Mini Kombonianie dla dzieci

Tego dnia w witkowskiej parafii po mszy świętej, która odbyła się o 12:00 odbył się V Obiad z Małżonkami.V

V Obiad z Małżonkami


Natomiast ks. prefekt Julian Wawrzyniak przewodniczył na mszy św. w parafii pw. św. Antoniego Opata w Męcinie (diecezja tarnowska), skąd pochodzi ojciec ks. kan. dr. hab. Franciszka Jabłońskiego.
Wraz z klerykami Krzysztofem Stawskim z Janikowa oraz Marcinem Wawrzyniakiem z Orzechowa, odwiedził także klasztor sióstr klarysek w Starym Sączu, gdzie spoczywają relikwie św. Kingi.

Ks. prefekt w czasie rekolekcji

27 lipiec 2019 r.

Dnia 27 lipca gościliśmy w witkowskiej parafii 53 pielgrzymów z Gniezna, którzy podążali na Jasną Górę. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Jacek Orlik, a wspierali go także ks. dr. Przemysław Grzybowski i s. Zacharia Niemiec z Krzywinia.

Pielgrzymi po modlitwie w mikołajowym kościele udali się do salki św. Wojciecha na odpoczynek oraz obiad, o czym wyruszyli w dalszą drogę.

Pielgrzymi z Gniezna na odpoczynku w witkowskiej parafii

25 lipiec 2019 r.

Dnia 25 lipca gościliśmy krótko w naszej parafii Ojca Aleksandra Dońca OMI, który jest proboszczem w parafii pw. św. Szczepana w Gent w Belgii. Razem z ojcem Aleksandrem przyjechała jego rodzona siostra Józefa, która jest zakonnicą w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeuszka w Trzebnicy.

Goście zatrzymali się w witkowskiej parafii, aby ujrzeć oblicze ks. kan. Franciszka. Ojciec Aleksander oraz siostra Józefa bardzo miło skomentowali prace witkowskiego proboszcza, a także byli miło zaskoczeni zmianami na plebanii, a także w kościele.

Ojciec Aleksander Doniec wraz z siostrą JózefąTego dnia z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców po wieczornej Mszy św. o godz. 17:00 miało miejsce poświęcenie pojazdów, wręczenie breloczków z patronem oraz ulotki o trzeźwości na drodze, które otrzymało 70. kierowców. Podczas tego wydarzenia uczestniczyła Komenda Policji w Witkowie, która propagowała akcję “Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Witkowska parafia zebrała wtedy na MIVA-Polska (pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu) 861,95 zł.

Święto św. Krzysztofa – patrona kierowców

24 lipiec 2019 r.

Dnia 24 lipca gościliśmy w witkowskiej parafii ks. Piotra Modrzejewskiego, który jest Ekonomem w Archidiecezji Rjeka w Chorwacji.
Ksiądz Piotr jest rodem z Gniezna.

Ks. Piotr Modrzejewski gościnnie w WitkowieA wieczorem, gdy dzień się już nachylił, a słońce nisko już… mały relaksik ks. kanonika Franciszka na ogrodzeniu plebanii.

Relaksik ks, kanonika Franciszka

22 lipiec 2019r.

Dnia 22 lipca gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Złotej Grupy z Górki Klasztornej, w której uczestniczyło 65 osób.

Po przybyciu odbyło się przywitanie w witkowskim Kościele, następnie przemieściliśmy się do sali św. Wojciecha na odpoczynek oraz posiłek, którzy przynieśli witkowscy parafianie.

Po odpoczynku pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę na Jasną Górę.

Piesza Pielgrzymka Grupa Złota z Górki Klasztornej

21 lipiec 2019 r.

Dnia 21 lipca po południowej mszy św. odbył się IV Obiad z Małżonkami. Tego dnia podczas posiłku towarzyszył kleryk Krzysztof Stawski z Janikowa.

IV Obiad z Małżonkami

A dla przypomnienia poniżej zakończenie homilii ks. Prefekta 🙂

“Bajeczka o osiołku” Aleksander Fredro.
Osiołkowi w żłobie dano:
w jednym owies, w drugim siano.
Uchem strzyże, głową kręci
i to pachnie i to nęci.
Od którego teraz zacznie,
aby sobie podjeść smacznie?
Trudny wybór, trudna zgoda:
chwyci owies, żal mu siana, –
chwyci siano, owsa szkoda…
I tak stoi aż do rana,
a od rana do wieczora.
A i nareszcie przyszła pora,
że oślina podczas jadła
z głodu padła.

19 lipiec 2019 r.

Goście z Kaszub w witkowskiej parafii

Dnia 19 lipca 2019 roku gościliśmy w naszej parafii gości z Kaszub z diecezji pelplińskiej. Byli to: ks. dr Tadeusz Knut z Sierakowic, w których uczęszcza 80% mieszkańców do kościoła oraz ks. kan. Paweł Rąbca z Grabowa, wybitny muzykolog, który pomagał nam w instalacji nowych pieśni.

Ks. kan. Paweł Rąbca oraz ks. dr Tadeusz Knut


Tego dnia gościliśmy także w naszej parafii ks. kan. Jerzego Szczepaniaka, który jest przyjacielem rodziny Jabłońskich. Ksiądz Jerzy sprawował w naszym kościele Mszę św. ślubną.

Ks. kan. Jerzy Szczepaniak w mikołajowej parafii

16 lipiec 2019 r.

Dnia 16 lipca 2019 roku Siostra Michaela obchodziła 45. rocznicę swoich pierwszych ślubów zakonnych, które złożyła w Pleszewie.

Siostra pełni swoją posługę w Witkowie od 21 lat.

Siostra Michaela z witkowskimi księżmi

Tego dnia w witkowskiej parafii gościliśmy kl. Krzysztofa Stawskiego z parafii pw. NSPJ w Janikowie, który pomagał nam podczas wieczornej mszy świętej.

Kleryk Krzysztof Stawski w witkowskiej parafii