23 październik 2019 r.

Dnia 23 października gościliśmy w naszej parafii ks. dr. prał. Dariusza Nowaka, proboszcza parafii pw. św. Floriana w Częstochowie, pod przewodnictwem którego odbyła się modlitwa różańcowa, a następnie wygłosił homilię podczas nowennowej Mszy św.
Ks. Prałat w swojej parafii podejmuje budowanie wspólnoty parafialnej poprzez małe wspólnoty, które spotykają się w domach parafian, na poszczególnych osiedlach.

Różaniec i Msza św. pod przewodnictwem ks. dr. prał. Dariusza Nowaka

20 październik 2019 r.

Dnia 20 października obchodziliśmy 87. Światowy Dzień Misyjny.
Z tej okazji dzieci z wolontariatu misyjnego włączyły się w akcję rozprowadzania Rodzinnego Kalendarza Misyjnego autorstwa księdza profesora Franciszka Jabłońskiego.
Tego dnia podczas każdej Mszy św. młodzież przygotowująca się sakramentu bierzmowania przeprowadziła zbiórkę na Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a także pomogli w akcji liczenia wiernych.

87. Światowy Dzień Misyjny
Zbiórka na Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
Rodzinny Kalendarz Misyjny autorstwa ks. Profesora Franciszka Jabłońskiego
Po południowej Mszy św. odbył się XIII Małżeński Obiad na Plebanii.

XIII Obiad dla Małżonków

19 październik 2019 r.

Dnia 19 października w godzinach dopołudniowych w witkowskiej plebanii gościła mała grupa młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Była to forma edukacji, formacji, wspólnego spędzania czasu, które tworzą wieź z plebanią.

Więź młodzieży z plebania.

Natomiast po wieczornej Mszy św. odbyła się kolejna katecheza dla narzeczonych, którą prowadził ks. Prefekt Julian Wawrzyniak.

Spotkanie dla narzeczonych.

17 październik 2019 r.

Dnia 17 października z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego odbył się różaniec w różnych językach, który przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie pod kierunkiem Pani katechetki Justyny Nowakowskiej.

Różaniec w różnych językach

16 październik 2019 r.

Dnia 16 października po wieczornej Mszy św. miało miejsce na witkowskiej plebanii spotkanie formacyjne Żywego Różańca, podczas którego omówione zostały tematy organizacyjne przy pysznej kawie z drożdżówką.

Spotkanie Żywego Różańca.

14 październik 2019 r.

Dnia 14 października 2019 r. po wieczornej modlitwie różańcowej i Mszy św. z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się na plebanii nauczycielska kawa z drożdżówką od Pani Glanc.

Nauczycielska kawa z drożdżówką

13 październik 2019 r.

Dnia 19 października po południowej Mszy św. odbył się XII Obiad dla Małżonków, a w późniejszych godzinach miało miejsce spotkanie kręgu Domowego Kościoła.

XII Obiad dla Małżonków
Spotkanie kręgu Domowy Kościół

12 październik 2019 r.

Dnia 12 października w godzinach popołudniowych odbywały się prace na terenie plebanii, a dokładnie sianie trawy oraz sadzenie drzewek, które wykonywali Rycerze Kolumba.

Prace na terenie plebanii

Natomiast po wieczornej Mszy św. odbyło się kolejne spotkanie dla Narzeczonych, które poprowadziła Doradczyni Pani Grażyna Zaryczna.

Spotkanie – nauki dla Narzeczonych

11 październik 2019 r.

Dnia 11 października ks. profesor Franciszek Jabłoński uczestniczył w konferencji międzynarodowej z okazji 50. rocznicy misjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym studiował ks. kan. Franciszek oraz tam zdobył tytuł naukowy doktora misjologii.
Podczas konferencji ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński wygłosił przemowę na temat : “Dorobek naukowy i publicystyczny członków Stowarzyszenia Misjologów Polskich”.

Konferencja międzynarodowa z okazji 50. rocznicy misjologii
UKSW w Warszawie

9 październik 2019 r.

Dnia 9 października po wieczornej Mszy św. odbyło się na witkowskiej plebanii spotkanie 13 kolektantów (osób zbierających tacę).
Podczas spotkania miały miejsce dyskusje, propozycje, doświadczenia z innych parafii w świecie, w Polsce i w diecezji.

Spotkanie kolektantów