Eucharystia


“Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” 

Najświętszy  Sakrament  jest  to   prawdziwe  Ciało prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

  1. Pan   Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.
  2. Msza święta  to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew.
  3. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.
  4. Uroczyste udzielenie Pierwszej Komunii św. w diecezji opolskiej i naszej parafii odbywa się po rocznym przygotowaniu  trzecioklasistów.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w każdą niedzielę oraz święta nakazane.

Pierwsza Komunia święta

  1. Do pierwszej komunii świętej mogą być dopuszczone wyłącznie osoby ochrzczone. Chrzest otwiera bowiem drogę do wszystkich pozostałych sakramentów. Jeżeli dziecko zostało ochrzczone w innej parafii niż odbywać się będzie I komunia święta, należy dostarczyć metrykę chrztu.
  2. Dzieci przystępujące do sakramentu Eucharystii po raz pierwszy powinny być „odpowiednio przygotowane”. Obowiązek przygotowania dziecka spoczywa zarówno na rodzicach, jak i na proboszczu. Dziecko, które jest odpowiednio przygotowane, powinno znać podstawowe prawdy wiary i rozumieć na czym polega przeistoczenie (tj. mieć świadomość, że spożywana hostia nie jest zwykłym opłatkiem, ale Ciałem Chrystusa).
  3. Zanim dzieci przystąpią do pierwszej Komunii świętej przystąpią również do spowiedzi.