Kolęda 2020/2021

Od 28 grudnia 2020 roku do 1 lutego 2021 roku każdego dnia zapraszamy Was na wspólną kolędową modlitwę do naszego kościoła według harmonogramu zamieszczonego w gazetce i poniżej.
Prosimy przynieś ze sobą pojemnik do wody święconej oraz napisać swoje sugestie, spostrzeżenia odnośnie do naszej wspólnoty parafialnej. W kościele będzie wystawiona specjalna skrzynka do której będzie można wkładać Wasze listy. Wszystkie te zapisane myśli będziemy analizować w ramach spotkań Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.
Taca podczas Mszy św. kolędowej przeznaczona będzie na dokończenie remontu kaplicy cmentarnej, na instalację nagłośnienia i oświetlenia cmentarza oraz instalację kamer do transmisji mszy św. pogrzebowych. W tym wyjątkowym czasie pandemii to Kościół domowy – rodzina przychodzi do Kościoła parafialnego z kolędą. Zapraszamy!

Sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowa­dzenie tzw. Kolędy w tradycyjnej formie, czyli wizyt pasterzy w domach rodzinnych. Stąd proponujemy, aby tym razem wierni z poszczególnych ulic przyszli do koś­cioła na Mszę św. sprawowaną w ich intencji. Po liturgii zaśpiewamy kolędę, będzie pogadanka poruszająca bieżące kwestie parafialne. Na zakończenie poświę­cenie wody, którą będzie można zabrać do domu (prosi­my zabrać ze sobą pojemniki). Każdy otrzyma także modlitwę do odmówienia w domu. Prosimy, jeżeli to możliwe, aby Ojciec rodziny pokropił wodą święconą mieszkanie i odmówił tę modlitwę po powrocie z koś­cioła do domu.

Harmonogram:

 • 28 grudnia godz. 18.00 Kołaczkowo, Piaski, Witkówko, Folwark
 • 29 grudnia godz. 18.00 Chłądowo, Kamionka, Skorzęcin, Malenin
 • 30 grudnia (środa) godz. 16.30 ul. Czerniejewska (domy jednorodzinne), Różana, Magnoliowa
 • 2 stycznia (sobota) godz. 15.00 Park Kościuszki, Stary Rynek
 • 3 stycznia (niedziela) godz. 15.00 Małachowo Kę­pę, Małachowo Szemborowice
 • 4 stycznia godz. 18.00 ul. Poznańska, Polna, Parko­wa, Tylna
 • 7 stycznia godz. 18.00 ul. Warszawska
 • 8 stycznia (piątek) godz. 16.30 ul. Gnieźnieńska
 • 9 stycznia (sobota) godz. 15.00 ul. Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Sosnowa
 • 10 stycznia (niedziela) godz. 15.00 ul. Wierzbowa, Bajeczna, Topolowa
 • 11 stycznia godz. 18.00 ul. Jana Pawła II, Armii Poz­nań, Piękna, Radosna, Pogodna, Lotnicza, Braci Łukowskich
 • 12 stycznia godz. 18.00 ul. Dębińska, Łąkowa
 • 13 stycznia (środa) godz. 16.30 ul. Młyńska, Pia­stowska, Słowiańska, Chrobrego
 • 14 stycznia godz. 18.00 ul. Spokojna, Jasna (domy jednorodzinne i bloki)
 • 15 stycznia (piątek) godz. 16.30 ul. Kosynierów Miłosławskich
 • 16 stycznia (sobota) godz. 15.00 ul. Wojska Polskiego 2,2A, 2B
 • 17 stycznia (niedziela) godz. 15.00 ul. Wojska Pol­skiego, Żwirki i Wigury, Mickiewicza
 • 18 stycznia godz. 18.00 ul. Płk. Hynka, Słowackie­go, Mickiewicza
 • 19 stycznia godz. 18.00 Mąkownica, Dębina, Ruchocinek (Głożyny)
 • 20 stycznia (środa) godz. 16.30 Wiekowo, Strzyżewo Witkowskie
 • 21 stycznia godz. 18.00 ul. Wrzesińska, Wodocią­gowa, Skośna, Ogrodowa, Cmentarna, Zielona
 • 22 stycznia (piątek) godz. 16.30 ul. Powidzka, Zako­le, Jodłowa, Bajeczna, Skorzęcka
 • 23 stycznia (sobota) godz. 15.00 Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo (nad Szosą Gnieźnieńską)
 • 24 stycznia (niedziela) godz. 15.00 ul. Nowa, Wincentego Witosa
 • 25 stycznia godz. 18.00 ul. Powstańców Wielko­polskich, Wiejska, Słoneczna, Szkolna
 • 26 stycznia: godz. 18.00 ul. Sportowa, Zuchów, Har­cerska, Komisji Edukacji Narodowej, Oświatowa, Gimnazjalna
 • 27 stycznia godz. 18.00 ul. Kwiatowa, Północna
 • 28 stycznia godz. 18.00 ul. Strzałkowska
 • 29 stycznia godz. 18.00 ul. Czerniejewska bloki
 • 30 stycznia (sobota) godz. 15.00 ul. Wschodnia, Zachodnia, Piwna, Rumowa, Zacisze, Szampańska
 • 31 stycznia (niedziela) godz. 15.00 ul. Rzemieślni­cza, Dworcowa
 • 1 lutego godz. 18.00 zakończenie kolędowania dla chętnych, którzy nie mogli przyjść w wyznaczonym terminie.