Konta parafii

  • Ogólne: 68 8538 0002 0010 9181 2000 0001
  • Intencje mszalne: 19 8538 0002 0010 9181 2000 0010
  • Cmentarz: 61 8538 0002 0010 9181 2000 0030
  • Dzierżawa: 40 8538 0002  0010 9181 2000 0020
  • Rycerze Kolumba: 82 8538 0002 0010 9181 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Witkowie, ul. Stary Rynek 14, 62-230 Witkowo