Rycerze Kolumba

Członkowie:

 1. Brat Kazimierz Kaczmarek (Wielki Rycerz – p.o.)
 2. Brat Lesław Szczepek (Zastępca Wielkiego Rycerza – p.o.)
 3. Brat Grzegorz Trzciński (Sekretarz ds. Finansów – p.o.)
 4. Brat Paweł Dębiak (Lektor – p.o.)
 5. Brat Janusz Rabiega (Kanclerz – p.o.)
 6. Brat Andrzej Jasiecki (Radca – p.o.)
 7. Brat Eugeniusz Bartz (Kronikarz – p.o.)
 8. Brat Wojciech Topolski (Kustosz – p.o.)
 9. Brat Eugeniusz Dubiński (Rada Powierników – p.o.)
 10. Brat Mieczysław Jantas (Rada Powierników – p.o.)
 11. Brat Przemysław Dolata (Rada Powierników – p.o.)
 12. Brat Bartłomiej Haławski
 13. Brat Jan Rumianowski
 14. Brat Stanisław Budynek
 15. Brat Roman Kujawski
 16. Brat Paweł Kropaczewski
 17. Brat Jan Stefański
 18. Brat Bronisław Zieliński
 19. Brat Marek Maciejewski
 20. Brat z Poznania
 21. Ks. prefekt Julian Wawrzyniak

Kapelan:

ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński

Pierwsza grupa Rycerzy Kolumba w szarfach
Druga grupa Rycerzy Kolumba w szarfach