Modlitwa wiernych VI Niedziela Wielkiego Postu

 1. Polecamy Kościół prześladowany i cierpiący – niech w krzyżu Chrystusa znajduje siłę do trwania, a od ludzi dobrej woli doświadcza wsparcia i opieki.
 2. Polecamy umierających z naszej parafii – niech na swojej ostatniej drodze do domu Ojca doświadczają łask płynących z ostatniej Komunii św., znaku płonącej gromnicy i modlitwy najbliższych.
 3. Polecamy naszą Liturgiczną Służbę Ołtarza: Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., lektorów i lektorki, psałterzystki, ministrantów oraz organistę – niech ich piękna i tak ważna służba, Tobie, Panie, przynosi chwałę, a im samym uświęcenie i radość.
 4. Polecamy diakonię pogrzebu i administrację cmentarza – niech każde dobro jakie wyświadczają innym, wraca do nich we wszelkich potrzebnych im łaskach.
 5. Polecamy zmarłych w minionym tygodniu:……………….oraz zmarłych polecanych w tej Mszy św. – niech miłosierny Pan przyjmie ich do swego Królestwa.
 6. Polecamy nas samych modlących się na tej Mszy św. – niech nasze serca wypełni odwaga do trwania przy krzyżu i mężnego wyznawania, że naszym Panem jest Jezus.

Modlitwa wiernych V Niedziela Wielkiego Postu

 1. Prosimy za powołanych z naszej parafii do Służby Bożej – kapłanów: Tadeusza, Zbigniewa, Józefa, Bogdana, Mirosława, Henryka, Tomasza, Marka, Macieja i Przemysława oraz siostry zakonne: Joannę, Magdalenę, Alexię i Natalię, aby w realizacji swojego powołania dawali świadectwo posłuszeństwu woli Ojca.
 2. Prosimy za ludzi chorych, a szczególnie chorych z naszej parafii, aby sił do niesienia krzyża swojego cierpienia szukali w sakramencie namaszczenia chorych.
 3. Prosimy za wspólnotę Wieczernik Niepokalanego Serca Maryi, za członków stowarzyszenia „Żywy Różaniec” oraz za pielgrzymów Parafialnej Pieszej Pielgrzymki Witkowskiej na Jasną Górę – aby z codziennego nabożeństwa do Maryi czerpali siły do posłusznego wypełniania woli Boga.
 4. Prosimy za diakonię mediów parafialnych, aby świadomi jak ważne w dzisiejszych czasach jest docieranie z przekazem medialnym zwłaszcza do tych, którzy nie mogą być obecni w kościele, odpowiedzialnie i z radością wypełniali podjętą przez siebie misję.
 5. Prosimy za zmarłych w minionym tygodniu:………oraz za zmarłych polecanych w tej Mszy św., aby mogli spotkać się z Bogiem Ojcem w Niebie.
 6. Prosimy za nas samych zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy posłuszni woli Boga nie zwlekali z oczyszczeniem swych serc z nieuporządkowanych przywiązań.

Modlitwa wiernych IV Niedziela Wielkiego Postu

 1. Aby kapłani, a szczególnie pasterze naszej parafii: ks. Franciszek i ks. Julian,  z niegasnącym zapałem i wytrwałością ukazywali wiernym drogę do Światłości jaką jest Chrystus.
 2. Aby nasi parafianie, zwłaszcza teraz – w okresie Wielkiego Postu, chętnie korzystali z sakramentu pokuty i pojednania, odnajdując w nim najpiękniejszą drogę do nawrócenia.
 3. Aby członkowie naszej parafialnej Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa dawali wszystkim naszym parafianom piękne świadectwo trwania przy Światłości jaką jest Chrystus.
 4. Aby diakonia zakrystii służąc wszystkim modlącym się w naszej parafialnej świątyni, swoimi uczynkami płynącymi z miłości Boga i bliźniego stawała się dla innych pięknym przykładem służby na rzecz parafii.
 5. Aby zmarli w minionym tygodniu: Mieczysław Kaźmierczak oraz zmarli polecani w tej Mszy św. zostali obdarzeni pełnią radości życia w Bogu.
 6. Aby każdy z nas, mimo codziennych trosk o byt materialny, pamiętał o realizacji przykazania miłości i w nim szukał drogi prowadzącej do Światłości.

Modlitwa wiernych III Niedziela Wielskiego Postu

 1. Za Kościół diecezjalny, a szczególnie za ordynariusza Wojciecha, aby gorliwie zabiegał o zbawienie wiernych w archidiecezji.
 2. Za przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, aby przyjęli zaproszenie do troski o nasz parafialny kościół.
 3. Za naszych Rycerzy Kolumba, aby troszczyli się o szerzenie miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu oraz za  Ruch małżeński „Domowy Kościół”, aby nie ustawali w praktykowaniu regularnego spotkania ze Słowem Bożym, codziennej modlitwy małżeńskiej i rodzinnej oraz comiesięcznego dialogu małżeńskiego.
 4. Za diakonię plebanii i kawiarenki, aby dzieląc się swoim czasem i zdolnościami czerpali radość ze  służby i czynienia dobra.
 5. Za zmarłych w minionym tygodniu: Andrzej Wronka oraz za zmarłych polecanych w tej Mszy św., aby otrzymali życie wieczne w niebie, gdzie nie ma łez i cierpienia.
 6. Za nas samych, modlących się na tej Mszy św., abyśmy nie pozostawali bez odpowiedzi na zaproszenie Chrystusa do gorliwości o Dom Boży – naszą świątynię.

Modlitwa wiernych II Niedziela Wielkiego Postu

 1. Za Kościół diecezjalny, a szczególnie za ordynariusza Wojciecha, aby gorliwie zabiegał o zbawienie wiernych w archidiecezji.
 2. Za przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, aby przyjęli zaproszenie do troski o nasz parafialny kościół.
 3. Za naszych Rycerzy Kolumba, aby troszczyli się o szerzenie miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu oraz za  Ruch małżeński „Domowy Kościół”, aby nie ustawali w praktykowaniu regularnego spotkania ze Słowem Bożym, codziennej modlitwy małżeńskiej i rodzinnej oraz comiesięcznego dialogu małżeńskiego.
 4. Za diakonię plebanii i kawiarenki, aby dzieląc się swoim czasem i zdolnościami czerpali radość ze  służby i czynienia dobra.
 5. Za zmarłych w minionym tygodniu:  ……………………………………………..oraz za zmarłych polecanych w tej Mszy św., …………………………………………,aby otrzymali życie wieczne w niebie, gdzie nie ma łez i cierpienia.
 6. Za nas samych, modlących się na tej Mszy św., abyśmy nie pozostawali bez odpowiedzi na zaproszenie Chrystusa do gorliwości o Dom Boży – naszą świątynię. wzywaniu wiernych do nawrócenia i nieustannie budził w nich pragnienie Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego.

Modlitwa wiernych I Niedziela Wielkiego Postu

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby nie ustawał we Modlitwa powszechna

2. Módlmy się za rodziców nowo narodzonych dzieci, aby powierzyli je Bogu i w sposób odpowiedzialny przygotowali się do chrztu św. swojego dziecka.

3. Módlmy się za naszych katechetów, katechistów, Doradców Życia Małżeńskiego i Rodzinnego, aby byli dla innych przykładem życia wiarą.

4. Módlmy się za diakonię piękna Domu Bożego, aby wykonywaną przez nich posługę wypełniały miłość i radość płynące z tej służby.

5. Módlmy się za zmarłych w minionym tygodniu parafian:   …… oraz za zmarłych polecanych w tej Mszy św., aby otrzymali życie wieczne w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, aby woda chrztu, która obmyła nas z grzechu pierworodnego, pomogła nam, dzięki mocy Ducha Świętego, obmywać się z codziennych grzechów, a szczególnie z pychy.