Kolęda 2020/2021

Od 28 grudnia 2020 roku do 1 lutego 2021 roku każdego dnia zapraszamy Was na wspólną kolędową modlitwę do naszego kościoła według harmonogramu zamieszczonego w gazetce i poniżej.
Prosimy przynieś ze sobą pojemnik do wody święconej oraz napisać swoje sugestie, spostrzeżenia odnośnie do naszej wspólnoty parafialnej. W kościele będzie wystawiona specjalna skrzynka do której będzie można wkładać Wasze listy. Wszystkie te zapisane myśli będziemy analizować w ramach spotkań Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.
Taca podczas Mszy św. kolędowej przeznaczona będzie na dokończenie remontu kaplicy cmentarnej, na instalację nagłośnienia i oświetlenia cmentarza oraz instalację kamer do transmisji mszy św. pogrzebowych. W tym wyjątkowym czasie pandemii to Kościół domowy – rodzina przychodzi do Kościoła parafialnego z kolędą. Zapraszamy!

Sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowa­dzenie tzw. Kolędy w tradycyjnej formie, czyli wizyt pasterzy w domach rodzinnych. Stąd proponujemy, aby tym razem wierni z poszczególnych ulic przyszli do koś­cioła na Mszę św. sprawowaną w ich intencji. Po liturgii zaśpiewamy kolędę, będzie pogadanka poruszająca bieżące kwestie parafialne. Na zakończenie poświę­cenie wody, którą będzie można zabrać do domu (prosi­my zabrać ze sobą pojemniki). Każdy otrzyma także modlitwę do odmówienia w domu. Prosimy, jeżeli to możliwe, aby Ojciec rodziny pokropił wodą święconą mieszkanie i odmówił tę modlitwę po powrocie z koś­cioła do domu.

Harmonogram:

 • 28 grudnia godz. 18.00 Kołaczkowo, Piaski, Witkówko, Folwark
 • 29 grudnia godz. 18.00 Chłądowo, Kamionka, Skorzęcin, Malenin
 • 30 grudnia (środa) godz. 16.30 ul. Czerniejewska (domy jednorodzinne), Różana, Magnoliowa
 • 2 stycznia (sobota) godz. 15.00 Park Kościuszki, Stary Rynek
 • 3 stycznia (niedziela) godz. 15.00 Małachowo Kę­pę, Małachowo Szemborowice
 • 4 stycznia godz. 18.00 ul. Poznańska, Polna, Parko­wa, Tylna
 • 7 stycznia godz. 18.00 ul. Warszawska
 • 8 stycznia (piątek) godz. 16.30 ul. Gnieźnieńska
 • 9 stycznia (sobota) godz. 15.00 ul. Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Sosnowa
 • 10 stycznia (niedziela) godz. 15.00 ul. Wierzbowa, Bajeczna, Topolowa
 • 11 stycznia godz. 18.00 ul. Jana Pawła II, Armii Poz­nań, Piękna, Radosna, Pogodna, Lotnicza, Braci Łukowskich
 • 12 stycznia godz. 18.00 ul. Dębińska, Łąkowa
 • 13 stycznia (środa) godz. 16.30 ul. Młyńska, Pia­stowska, Słowiańska, Chrobrego
 • 14 stycznia godz. 18.00 ul. Spokojna, Jasna (domy jednorodzinne i bloki)
 • 15 stycznia (piątek) godz. 16.30 ul. Kosynierów Miłosławskich
 • 16 stycznia (sobota) godz. 15.00 ul. Wojska Polskiego 2,2A, 2B
 • 17 stycznia (niedziela) godz. 15.00 ul. Wojska Pol­skiego, Żwirki i Wigury, Mickiewicza
 • 18 stycznia godz. 18.00 ul. Płk. Hynka, Słowackie­go, Mickiewicza
 • 19 stycznia godz. 18.00 Mąkownica, Dębina, Ruchocinek (Głożyny)
 • 20 stycznia (środa) godz. 16.30 Wiekowo, Strzyżewo Witkowskie
 • 21 stycznia godz. 18.00 ul. Wrzesińska, Wodocią­gowa, Skośna, Ogrodowa, Cmentarna, Zielona
 • 22 stycznia (piątek) godz. 16.30 ul. Powidzka, Zako­le, Jodłowa, Bajeczna, Skorzęcka
 • 23 stycznia (sobota) godz. 15.00 Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo (nad Szosą Gnieźnieńską)
 • 24 stycznia (niedziela) godz. 15.00 ul. Nowa, Wincentego Witosa
 • 25 stycznia godz. 18.00 ul. Powstańców Wielko­polskich, Wiejska, Słoneczna, Szkolna
 • 26 stycznia: godz. 18.00 ul. Sportowa, Zuchów, Har­cerska, Komisji Edukacji Narodowej, Oświatowa, Gimnazjalna
 • 27 stycznia godz. 16:30 ul. Kwiatowa, Północna
 • 28 stycznia godz. 18.00 ul. Strzałkowska
 • 29 stycznia godz. 16:30 ul. Czerniejewska bloki
 • 30 stycznia (sobota) godz. 15.00 ul. Wschodnia, Zachodnia, Piwna, Rumowa, Zacisze, Szampańska
 • 31 stycznia (niedziela) godz. 15.00 ul. Rzemieślni­cza, Dworcowa
 • 1 lutego godz. 18.00 zakończenie kolędowania dla chętnych, którzy nie mogli przyjść w wyznaczonym terminie.

Kolęda 12.01. – 28.01.2020 r.

Niedziela, 12 stycznia – od 14.00
1. Ks. Profesor, Ks. Prefekt: Wojska Polskiego 2, 2A, 2B, Chrobrego 1-2

Poniedziałek, 13 stycznia – od 9.00
1. Ks. Profesor: Rzemieślnicza, Dworcowa
2. Ks. Prefekt: Poznańska

Wtorek, 14 stycznia
1. Ks. Profesor: Ogrodowa, Wrzesińska (od końca), Wodociągowa, Skośna – od 9.00;
Skorzęcka – od 15.00
2. Ks. Prefekt: Strzałkowska (od końca) – od 15.00

Środa, 15 stycznia
1. Ks. Profesor: Gnieźnieńska (od nr. 30) – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Powidzka, Zakole, Jodłowa, – od 14.00

Czwartek, 16 stycznia
1. Ks. Profesor: Dębińska, Łąkowa – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Sportowa, Zuchów, Harcerska, Komisji Edukacji Narodowej – od 13.00

Piątek, 17 stycznia
1.Ks. Profesor: Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Sosnowa, – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Wierzbowa, Bajeczna, Topolowa – od 15.00

Sobota, 18 stycznia – od 9.00
1. Ks. Profesor: Hynka nieparzyste od 1
2. Ks. Prefekt: Hynka parzyste od 2

Niedziela, 19 stycznia – od 14.00
1. Ks. Profesor: Wojska Polskiego 1,3

Poniedziałek, 20 stycznia
1. Ks. Profesor: Nowa, Wincentego Witosa – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Polna, Parkowa, Tylna – od 13.00

Wtorek, 21 stycznia
1. Ks. Prefekt: Różana, Armii Poznań – od 15.00

Środa, 22 stycznia
1. Ks. Profesor: Jasna domy jednorodzinne – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Szkolna – od 13.00

Czwartek, 23 stycznia
1. Ks. Profesor: Piastowska, Słowiańska – od 13.00
2. Ks. Prefekt: Północna – od 13.00

Piątek, 24 stycznia
1. Ks. Prefekt: Piękna, Radosna, Pogodna domy jednorodzinne, Lotnicza – od 15.00

Sobota, 25 stycznia – od 9.00
1. Ks. Profesor: Żwirki i Wigury 5,6,7,8,10,12
2. Ks. Prefekt: Mickiewicza 2,3,4,5,6

Niedziela, 26 stycznia – od 14.00
1. Ks. Profesor: Jasna bloki 51,53,55,57,59
2. Ks. Prefekt: Czerniejewska 7,9,16,16A

Poniedziałek, 27 stycznia
1. Ks. Profesor: Słowackiego 2,4 – od 15.00
2. Ks. Prefekt: Wschodnia, Zachodnia, Piwna, Rumowa, Zacisze, Szampańska – od 13.00

Wtorek, 28 stycznia – od 15.00
1. Ks. Profesor: Magnoliowa 3A,B,C, Pogodna 5,5A
2. Ks. Prefekt: Zaproszenia – dla osób, które nie mogły uczestniczyć we wcześniejszych terminach

Kolęda 12.01. – 16.01.2020 r.

Niedziela, 12 stycznia – od 14.00
1.Ks. Profesor, Ks. Prefekt: Wojska Polskiego 2, 2A, 2B, Chrobrego 1-2

Poniedziałek, 13 stycznia – od 9.00
1. Ks. Profesor: Rzemieślnicza, Dworcowa
2. Ks. Prefekt: Poznańska

Wtorek, 14 stycznia
1. Ks. Profesor: Wrzesińska (od końca), Wodociągowa, Skośna – od 9.00;
Skorzęcka – od 15.00
2. Ks. Prefekt: Strzałkowska (od końca) – od 15.00

Środa, 15 stycznia
1. Ks. Profesor: Gnieźnieńska (od nr. 30) – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Powidzka, Zakole, Jodłowa, Bajeczna – od 14.00

Czwartek, 16 stycznia
1. Ks. Profesor: Dębińska, Łąkowa – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Sportowa, Zuchów, Harcerska, Komisji Edukacji Narodowej – od 13.00

Kolęda 31 grudnia 2019 r. – 11 stycznia 2020 r.

Wtorek, 31 grudnia – od 9.00
1. Ks. Profesor: Czerniejewska domy jednorodzinne (od numeru 1) i Różana
2. Ks. Prefekt: Małachowo Wierzbiczany Nad Szosą

Czwartek, 2 stycznia
1. Ks. Profesor: Młyńska (od początku) od 10.00
2. Ks. Prefekt: Folwark i Witkówko od 9.00

Piątek, 3 stycznia – od 9.00
1. Ks. Profesor: Kołaczkowo (bloki 4-7)
2. Ks. Prefekt: Kołaczkowo (gospodarstwa i bloki od 1-3)

Sobota, 4 stycznia
1. Ks. Profesor: Stary Rynek od 10.00
2. Ks. Prefekt: Chłądowo od 9.00

Niedziela, 5 stycznia – od 14.00
1. Ks. Profesor: Oświatowa
2. Ks. Prefekt: Skorzęcin (Kamionka i Huta Skorzęcka)

Poniedziałek, 6 stycznia – od 14.00
1. Ks. Profesor: Cmentarna, Zielona, Siostry Służebniczki
2. Ks. Prefekt: Jana Pawła II, Spokojna

Wtorek, 7 stycznia
1. Ks. Profesor: Małachowo Kępe, Małachowo Szemborowice – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Strzyżewo – od 13.00

Środa, 8 stycznia
1. Ks. Profesor: Małachowo Wierzbiczany – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Wiekowo – od 13.00

Czwartek, 9 stycznia
1. Ks. Profesor: Kwiatowa (od początku, obie strony) – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Piaski – od 13.00

Piątek, 10 stycznia
1. Ks. Profesor: Warszawska (od początku, obie strony) – od 9.00
2. Ks. Prefekt: Powstańców Wielkopolskich, Wiejska, Słoneczna – od 15.00

Sobota, 11 stycznia – od 9.00
1. Ks. Profesor: Kosynierów Miłosławskich (2-6A, 10, 12, 8, 16A-do miasta)
2. Ks. Prefekt: Kosynierów Miłosławskich (100-52, 31-1, 34-50 parzyste)

Na wioski prosimy sołtysów o zorganizowanie pojazdu na godz. 8.45

Kolęda 27 – 30 grudnia 2019 r.

Piątek, 27 grudnia – od 9.00
Małachowo Złych Miejsc: ks. Profesor, ks. Prefekt

Sobota, 28 grudnia – od 9.00
1. Czerniejewska 11, 1-60: ks. Profesor
2. Mąkownica: ks. Prefekt

Niedziela, 29 grudnia – od 14.00
1. Czerniejewska 11, 61-90: ks. Profesor
2. Malenin: ks. Prefekt

Poniedziałek, 30 grudnia – od 9.00
1. Park Kościuszki: ks. Profesor
2. Dębina i Głożyny: ks. Prefekt

Na wioski prosimy sołtysów o zorganizowanie pojazdu na godz. 8.45