Celebracje liturgiczne

Celebracja liturgiczna (łac. celebratio,-onis f. ‘wspaniały obchód, uro-czystości; odprawianie Mszy Św.’), mówiąc najogólniej, jest sprawowaniem każdej czynności liturgicznej, zarówno przez zgromadzenie liturgiczne pod przewodnictwem jego przewodniczącego (główny celebrans), jak i przez jednego celebransa.

W skład celebracji liturgicznych zalicza się:
1. Sakramenty:
– Wtajemniczenia:
* Chrzest
* Bierzmowanie
* Eucharystia
– W służbie komunii:
* Kapłaństwo
* Małżeństwo
– Uzdrowienia:
* Pokuty i pojednania
* Namaszczenia chorych
2. Sakramentalia:
– Poświęcenia:
* Liturgia poświęcenia kościoła
* Msza krzyżma – poświęcenie olejków
* Poświęcenie pól, samochodów, pokarmów
– Błogosławieństwa:
* Najświętszym Sakramentem, znak krzyża św., błogosławieństwo przy ślubie nowożeńców, pielgrzymów, chorych, umierających
– Egzorcyzmy
– Obrzędy klasztorne
– Pogrzeb chrześcijański
– Inne święte znaki