Do bierzmowania

Sakrament bierzmowania odbywa się w ostatniej klasie szkoły podstawowej ( ósma klasa). Kandydaci przygotowywani są do tego sakramentu w szkole oraz przez systematyczne uczęszczanie w niedzielnej Mszy św. i święta nakazane, korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, biernie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania.

  • świadectwo chrztu ( jeżeli chrzest odbył się w innej parafii)
  • świadectwo religii z ostatniej ukończonej klasy szkolnej
  • wiara i potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań wydane przez osobę przygotowującą do przyjęcia tego sakramentu
  • deklaracja dla rodziców i bierzmowanych
  • kwestionariusz do bierzmowania