Do Chrztu św.

Na miesiąc przed planowanym Chrztem św. prosimy przyjść do biura parafialnego z wypełnionym formularzem (można go też otrzymać w biurze parafialnym).

Kwestionariusz do chrztu

Wraz z wypełnionym formularzem prosimy zabrać następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka,
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o ich praktykowaniu wiary,
  • jeżeli rodzice dziecka są z innej parafii, a pragną ochrzcić swoje dziecko w naszej parafii to zezwolenia od ks. proboszcza ze swojej parafii.