Do I Komunii św.

  1. Do pierwszej komunii świętej mogą być dopuszczone wyłącznie osoby ochrzczone. Chrzest otwiera bowiem drogę do wszystkich pozostałych sakramentów. Jeżeli dziecko zostało ochrzczone w innej parafii niż odbywać się będzie I komunia święta, należy dostarczyć metrykę chrztu.
  2. Dzieci przystępujące do sakramentu Eucharystii po raz pierwszy powinny być „odpowiednio przygotowane”. Obowiązek przygotowania dziecka spoczywa zarówno na rodzicach, jak i na proboszczu. Dziecko, które jest odpowiednio przygotowane, powinno znać podstawowe prawdy wiary i rozumieć na czym polega przeistoczenie (tj. mieć świadomość, że spożywana hostia nie jest zwykłym opłatkiem, ale Ciałem Chrystusa).
  3. Zanim dzieci przystąpią do pierwszej Komunii świętej przystąpią również do spowiedzi.