Duchowieństwo

  • Proboszcz ks. kan. dr hab. Franciszek JABŁOŃSKI
  • Wikariusz ks. mgr prefekt Julian WAWRZYNIAK