Inne kościoły i kaplice na terenie parafii

Kaplica pw. NSPJ w domu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, Witkowo

Kaplica pw. NSPJ w domu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP

  • Dom zakonny : Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Adres: Czerniejewska 2, 62-230 Witkowo
  • Telefon: 61 477 89 48

Kaplica cmentarna pw. Miłosierdzia Bożego

Adres : ul. Cmentarna 8, 62-230 Witkowo

Kaplica cmentarna pw. Miłosierdzia Bożego


Kaplica w Zakładzie Poprawczym

Adres: ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo