Konta parafii

Bank Spółdzielczy w Witkowie, ul. Stary Rynek 14, 62-230 Witkowo 
  • Ogólne: 68 8538 0002 0010 9181 2000 0001
  • Intencje mszalne: 19 8538 0002 0010 9181 2000 0010
  • Dzierżawa: 40 8538 0002  0010 9181 2000 0020
  • Rycerze Kolumba: 82 8538 0002 0010 9181 2000 0040

Konto cmentarne:

Wpłaty za prolongaty można dokonywać na konto firmowe administracji cmentarza:
F.P.H.U. Przemysław Piechocki 24 1140 2004 0000 3002 7852 9708,
ale warunkiem wpłaty jest wysłanie potwierdzenia na maila: cmentarz.witkowo@wp.pl 
i w tytule przelewu informacja za śp. kogo np. śp. Jan Kowalski.