Małżeństwo

Małżeństwo jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055). Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604). Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).

Narzeczeni zamierzający zawrzeć sakramentalny związek małżeński w naszej parafii, powinni na 6 miesięcy przed planowanym ślubem przyjść do biura parafialnego z wypełnionym formularzem. Można go otrzymać w biurze parafialnym lub samemu pobrać plik:

Pewne sugestie i propozycje wspólnego przygotowania Mszy św. ślubnej oraz odbycia spowiedzi przedślubnej zostały zaprezentowane w specjalnym nagraniu:

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższą prezentacją.

Jako naukę o małżeństwie, prosimy również obejrzeć poniższy film: