Odwiedziny chorych

Miasto: I piątki miesiąca od godz. 17:00

Wioski: I soboty miesiąca od godz. 9:00