Pogrzeb chrześcijański

Pogrzeb katolicki jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Przysługuje ochrzczonym członkom wspólnoty parafialnej.
Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się do biura parafialnego po załatwieniu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca śmierci zmarłego.

W biurze parafialnym należy przedstawić:

  • kwestionariusz pogrzebowy,
  • ksero aktu zgonu,
  • w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał,
  • opłatę grobu – prolongatę

Msza święta pogrzebowa wraz z obrzędami pogrzebu sprawowana jest w kaplicy cmentarnej cmentarza, na którym zmarły ma być pochowany.
Wszystkich uczestniczących w ceremonii pogrzebowej zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii Świętej ofiarując ją za spokój duszy zmarłego.
15 minut przed Mszą św. jest możliwość skorzystania z sakramentu uzdrowienia: pokuty i pojednania.
Ofiary zebrane podczas Mszy świętej pogrzebowej przeznaczane są na funkcjonowanie kaplicy.