Pokuty i pojednania

  1. Sakrament pokuty ustanowił Jezus Chrystus w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23). Władza ta została przekazana Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.
  2. Sakrament pokuty jest spotkaniem z przebaczającym Chrystusem w znaku sakramentalnym, który odpuszcza grzechy przez posługę kapłana.
  3. Wierny dostępuje jednocześnie pojednania z Bogiem, drugim człowiekiem, z Kościołem, z samym sobą i ze światem. któremu grzesząc zadał ranę.
  4. Sakrament pokuty i pojednania – należy do grupy sakramentów uzdrowienia (wraz z sakramentem namaszczenia chorych). Polega na wyznaniu grzechów przez wiernego (zwanego penitentem) duchownemu (zwanemu spowiednikiem).
  5. Wraz z sakramentem pokuty i pojednania związane jest spełnienie kilku warunków: Rachunek sumienia, Żal za grzechy, Mocne postanowienie poprawy, Szczera spowiedź i Zadośćuczynienie.

W naszej parafii spowiedź św. odbywa się:

  • 30 minut przed każdą Mszą św. w dzień powszedni.
  • W I czwartek miesiąca w  godz. 19.30 – 20.30.
  • W  I piątek miesiąca w godz 17.00-18.00.
  • W kaplicy pogrzebowej – 15 minut przed Mszą św. pogrzebową.