Relikwie

W kościele znajdują się następujące relikwie:

  • Św. Peregryna
  • Św. Faustyny Kowalskiej
  • Św. Jana Pawła II
  • Bł. Edmunda Bojanowskiego
  • Św. Małżonków: Ludwika i Marii Martin (tymczasowo)

Historia relikwii św. Peregryna

W roku 1884 wystawiony został w kościele parafialnym z dobrowolnych składek parafian całkiem nowy Ołtarz Ukrzyżowanego Pana Jezusa w miejsce dawniejszego zupełnie podupadłego. Wizerunek Ukrzyżowanego Pana Jezusa umieszczono w nim ten sam, który wyratowany został z dawniejszego na dniu 1 września 1823 r. zgorzałego kościoła, a który według podania i wiary do dziś pomiędzy ludem się utrzymującej wchodzi za cudowny. Zatem zdają się przemawiać liczne Vota, do tegoż Wizerunku się odnoszące, które przez Generalny Konsystorz Arcybiskupi w Gnieźnie w roku 1868 za cenę 57 talarów i 4 srebrników sprzedane zostały.

Na tymże Ołtarzu zamieszczone są Relikwie Św. Pellegrina (Peregryna) Męczennika, które Stanisław Działyński, Wojewoda Malborski i Dziedzic Dóbr Wilkowskich na dniu 2 lipca 1676 r. w Rzymie w darze odebrał, a na dniu 27 marca 1677 r. przez Generalny Konsystorz Arcybiskupi w Gnieźnie za autentyczne uznane w Katolickim Kościele parafialnym w Witkowie złożył.

W roku 1869 na dniu 22 czerwca po odprawionej przez O.O. Jezuitów w Witkowie X. Biskup Dr Cybiechowski, Sufragan Gnieźnieński, Relikwie te w nowym relikwiarzu opieczętował, i celem wystawienia świadectwa tejże czynności taki autentyk rzymski, jako też i poświadczenie X. Biskupa Siemieńskiego Sufragana Gnieźnieńskiego z dnia 10 października 1822 r. o ostatnim tychże opieczętowaniu zabrał. Mimo częstego upominania się tak i ustnego, jak i piśmiennego niżej podpisany pleban, ani wyżej wnioskowanego poświadczenia , ani też zabranych dokumentów dotąd wydobyć nie zdołał.

Ponieważ zaś dawniejszy relikwiarz do nowo wystawionego Ołtarza okazał się nieodpowiedni, a potem już i dość znacznie psuć się zaczął, tak iż bardzo łatwo mógłby być otworzony i same św. relikwie uszkodzone.  Dlatego razem z Ołtarzem wstawiony został nowy relikwiarz ozdobniejszy, trwalszy i większe nienaruszalności dający bezpieczeństwo. Kilkakrotnie zanoszona prośba do X. Biskupa Dr Cybiechowskiego o przełożenie i opieczętowanie w tym nowym relikwiarzu Św. Pellegrina Męczennika nie odniosła żadnego skutku, dlatego, ponieważ tenże obawiał się, że przez te czynności łatwo mógłby wnieść kolizję z tak zwanymi prawami majowymi. Z tego powodu niżej podpisany pleban zaciągnąwszy potrzebnych informacji i upoważnienia w obecności X. Hilarego Koszutskiego, Proboszcza Mielżyńskiego i Dziekana Dekanatu Powidzkiego i X. Jakuba Dolnego, Proboszcza Niechanowskiego na dniu dzisiejszym sam tego dopełnił.

Nasamprzód przekonali się wszyscy trzej niżej podpisani, że chociaż jedna już tylko pozostała pieczęć biskupia, a druga w skutek wilgoci zmaczała i odpadła, niepodobieństwem było, ażeby relikwiarz ten mógł być w jakikolwiek sposób otworzony i relikwie św. naruszone, albo sfałszowane. Następnie wszystkie cząstki św. relikwii starannie wyjęte i tak jak w dawniejszym ułożone były relikwiarzu, niezmienione i całkowicie na poduszce z czerwonego jedwabnego adamaszku w nowym złożone zostały. Wieko tego nowego relikwiarza przymocowane zostało czterema żelaznymi śrubami, które opatrzone znów zostały czterema pieczęciami kościelnymi i to na obydwóch końcach pieczęciami kościoła miejscowego, a w środku na stronie przedniej pieczęcią kościoła Niechanowskiego. Aby zaś pieczęcie te, ile możliwości jak najwięcej zabezpieczyć od wszelkiego możliwego uszkodzenia i naruszenia, przykryte zostały osobną tkaniną i przymocowaną czterema śrubami żelaznymi. Prawdziwość powyżej opisanej czynności przy wyciśnięciu pieczęci miejscowego kościoła poświadczają własnoręcznym podpisem w Witkowie dnia 27 sierpnia 1885 roku.

X. Marcin Nożewnik, Pleban Witkowski
X. Hilary Koszutski, Pleban Mielżyński i Dziekan Dekanatu Powidzkiego
X. Jakub Dolny, Pleban Niechanowski