Sakramentalia

Sakramentalia to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia (…) niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga .

Sakramentalia to wszystkie czynności, których często dokonuje kapłan (a nawet i my sami), ale nie są to sakramenty święte. Sakramentaliami będzie więc błogosławienie pokarmów w Wielką Sobotę, ale też poświęcenie różańca, pokropienie mieszkania podczas odwiedzin kolędowych, czy uczynienie znaku krzyża, gdy przechodzimy obok Kościoła. Sakramentalia towarzysza nam ciągle, w każdym momencie życia i przygotowują nas na przyjęcie sakramentów świętych, z którymi spotykamy się rzadziej – w najważniejszych momentach życia.

Sakramentalia dzieli się na:
1. Poświęcenia:
- Liturgia poświęcenia Kościoła
- Msza krzyżma - poświęcenie olejów
- Poświęcenie pól, samochodów, pokarmów
2. Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem lub znakiem krzyża świętego nowożeńców przy ślubie, pielgrzymów, chorych oraz umierających
3. Egzorcyzmy
4. Obrzędy klasztorne
5. Pogrzeb chrześcijański
6. Inne święte znaki