Uzdrowienia

Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Przechowujemy jednak to życie “w naczyniach glinianych” (2 Kor 4, 7). Obecnie jest ono jeszcze “ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 3). Jesteśmy jeszcze w “naszym przybytku doczesnego zamieszkania” (2 Kor 5, 1), poddani cierpieniu, chorobie i śmierci. To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech.

Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych

W parafii chorzy moją możliwość:

  • przyjęcia Komunii św. w każdy I piątek miesiąca lub w każdą sobotę po  I piątku miesiąca (nadzwyczajni szafarza Komunii św.)
  • indywidualnego poproszenia kapłana o sakrament chorych
  • w kościele udzielany jest sakrament chorych dla chętnych w ramach
    • święta patrona parafii – św. Mikołaja
    • we wspomnienie  MB z Lourdes – 11 lutego
    • II dzień Zesłania Ducha Świętego – Matki Kościoła