Wierni

Wspólnota parafialna liczy ok. 4 tysięcy wiernych. Składa się z trzech części obszarowych: miasta, osiedla i wiosek. W każda niedzielę uczęszcza ok. 30 % wiernych.

A.Parafialna Rada Duszpasterska

I. Członkowie:

Sekretarz:

 1. Danuta Zamiara – sekretarz Parafialnej Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej, współpracownik rendantki

  Katecheci:
 2. Justyna Nowakowska – katechetka
 3. Mariola Marciniak – katechetka
 4. Mirosława Markiewicz – katechetka
 5. Ilona Musidlak – katechetka
 6. Wojciech Kędzierski – katecheta

  Przedstawiciel Doradców Życia Małżeńskiego i Rodzinnego:
 7. Grażyna Zaryczna

  Biuro parafialne:
 8. Elżbieta Dębiak – koordynatorka ds. lektorek, rendantka
 9. Marta Haławska – kronikarz parafialny, współpracownik rendantki

  Koordynatorzy:
 10. Wojciech Chmielewski – koordynator ds. administracyjnych cmentarza
 11. Marian Mielcarek – koordynator ds. administracyjnych cmentarza
 12. Bartłomiej Haławski – koordynator ds. mediów parafialnych
 13. Anna Gibała – koordynator ds. korespondencji i kawiarenki parafialnej
 14. Danuta Rabiega – koordynator ds. logistycznych parafii
 15. Aleksandra Kaczmarek – koordynator ds. troski o Dom Boży
 16. Józefa Szczepek – koordynator ds. troski o Dom Boży

  Stowarzyszenia i grupy:
 17. Kazimierz Kaczmarek – przedstawiciel Rycerzy – Wielki Rycerz Kolumba –
 18. Lesław Szczepek – przedstawiciel zakrystianów
 19. Miron Rybacki – przedstawiciel „Domowego Kościoła”
 20. Małgorzata Rybacka – przedstawiciel „Domowego Kościoła”
 21. Elżbieta Kowalska – przedstawiciel Straży Honorowej NSPJ
 22. Andrzej Borowicz – przedstawiciel Wieczernika Niepokalanego Serca Maryi
 23. Jadwiga Borowicz – przedstawiciel służby zdrowia
 24. Janina Wędzikowska – przedstawiciel sołtysów i stowarzyszenia „Żywy Różaniec”
 25. Adam Wożniak – przedstawiciel Liturgicznej Służby Ołtarza
 26. Paweł Dębiak – przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej
 27. Tomasz Jędrzejak – przedstawiciel Parafialnej Pieszej Pielgrzymki Promienistej
 28. Wiktor Sadowski – przedstawiciel młodzieży
 29. Józef Robaszkiewicz – przedstawiciel rodzin powołanych z parafii
 30. Renata Robaszkiewicz – przedstawiciel rodzin powołanych z parafii

  Konsultorzy:
 31. Arleta Bekas  – przedstawiciel oświaty, wicedyrektor SP1
 32. Sylwia Kuczyńska  – katechetka
 33. Ks. Prefekt Julian Wawrzyniak  – prefekt, współpracownik w duszpasterstwie

Parafialna Rada Duszpasterska
Parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie
Grupa 1: Posługa słowa Bożego

 1. Józef Robaszkiewicz – przedstawiciel rodzin powołanych z parafii
 2. Marian Mielcarek – koordynator ds. administracyjnych cmentarza
 3. Kazimierz Kaczmarek – Wielki Rycerz Kolumba
 4. Józefa Szczepek – koordynator ds. troski o Dom Boży
 5. Jadwiga Borowicz – przedstawiciel służby zdrowia
 6. Mariola Marciniak – katechetka
 7. Grażyna Zaryczna – katechetka, doradczyni życia małżeńskiego i rodzinnego
 8. Paweł Dębiak – przedstawiciel Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej
 9. Bartłomiej Haławski – koordynator ds. mediów parafialnych
 10. Arleta Bekas – przedstawiciel oświaty, wicedyrektor SP1
 11. Sylwia Kuczyńska  – katechetka
  Mariola Marciniak – Animator i Sekretarz grupy

Parafialna Rada Duszpasterska
Parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie
Grupa 2: Posługa sakramentalna

 1. Renata Robaszkiewicz – przedstawiciel rodzin powołanych z parafii
 2. Anna Gibała – koordynator ds. korespondencji
 3. Aleksandra Kaczmarek – koordynator ds. troski o Dom Boży
 4. Miron Rybacki – przedstawiciel „Domowego Kościoła”
 5. Elżbieta Kowalska  – przedstawiciel Straży Honorowej NSPJ
 6. Janina Wędzikowska – przedstawiciel sołtysów
 7. Mirosława Markiewicz – katechetka
 8. Wojciech Kędzierski – katecheta
 9. Elżbieta Dębiak – koordynatorka ds. lektorek
 10. Danuta Zamiara – sekretarz Parafialnej Rady Ekonomicznej
 11. Marta Haławska – kronikarz parafialny, współpracownik Rendantki
  Renata Robaszkiewicz – Animator i Sekretarz grupy

Parafialna Rada Duszpasterska
Parafii pw. św. Mikołaja w Witkowie
Grupa 3: Posługa miłości

 1. Wojciech Chmielewski – koordynator ds. administracyjnych cmentarza
 2. Danuta Rabiega – koordynator ds. logistycznych parafii
 3. Lesław Szczepek – zakrystianin
 4. Małgorzata Rybacka – przedstawiciel „Domowego Kościoła”
 5. Andrzej Borowicz – przedstawiciel  Wieczernika Niepokalanego Serca Maryi
 6. Justyna Nowakowska – katechetka
 7. Ilona Musidlak – katechetka
 8. Adam Wożniak – przedstawiciel Liturgicznej Służby Ołtarza
 9. Tomasz Jędrzejak – przedstawiciel  Parafialnej Pieszej Pielgrzymki Promienistej
 10. Wiktor Sadowski – przedstawiciel młodzieży
 11. Ks. Prefekt Julian Wawrzyniak– prefekt, współpracownik w duszpasterstwie

B. Parafialna Rada Ekonomiczna

Członkowie: Danuta Zamiara – sekretarz, Dariusz Pustelnik –  ds. kontaktów z mediami, Grzegorz Trzciński, Marian Zaryczny, Wiesław Głowinkowski
Konsultorzy: Andrzej Kuczyński, Bronisław Zieliński, Henryk Łukowski, Janusz Rabiega, Józef Robaszkiewicz, Mieczysław Janicki, Waldemar Wojciechowski, Wojciech Matuszak, ks. prefekt mgr Julian Wawrzyniak

C.Katecheci: Mariola Marciniak, Markiewicz Mirosława, Wojciech Kędzierski, Justyna Nowakowska, Sylwia Kuczyńska

D.Katechiści: Przygotowanie do sakramentu chrztu św.: Państwo Miron i Małgorzata Rybaccy, Dariusz i Agnieszka Rybaccy

E.Doradcy Życia Małżeńskiego i Rodzinnego: Grażyna Zaryczna i Państwo Andrzej i Sylwia Kuczyńscy

F.Liturgiczna Służba Ołtarza

 • Nadzwyczajni Szafarze Komunii św. Miron Rybacki, Paweł Dębiak, Andrzej Jasiecki, Dariusz Pustelnik, Tomasz Jędrzejak
 • Lektorzy:  Wiktor Sadowski, Adam Woźniak, Kazimierz Kaczmarek, Lesław Szczepek, Jan Stefański, Dariusz Pustelnik
 • Niewiasty pełniący posługę lektora:  Elżbieta Dębiak, Małgorzata Rybacka, Jolanta Barańska, Danuta Jakimowicz, Józefa Szczepek, Sylwia Kuczyńska, Marta Haławska, Emilia Kujawska, Janina Wędzikowska, Ilona Musidlak, Elżbieta Mańko, Małgorzata Szeszycka, Barbara Dutko, Elżbieta Kowalska, Aleksandra Kaczmarek, Mariola Marciniak, Mirosława Markiewicz, Justyna Nowakowska.
 • Modlitwa powszechna: Grzegorz Trzciński
 • Psałterzyści: Weronika Popek, Elżbieta Dębiak, Józefa Szczepek
 • Ministranci:
 • Kolektanci: Bartz Eugeniusz, Bosacki Franciszek, Chmielewski Wojciech , Dolata Benedykt , Godoń Kazimierz, Haławski Bartłomiej, Janicki Mieczysław, Kaczmarek Kazimierz, Kędzierski Wojciech, Kropaczewski Paweł, Kujawski Roman, Markiewicz Zdzisław, Mielcarek Marian, Pustelnik Dariusz, Rabiega Janusz, Robaszkiewicz Józef, Stefański Jan, Szczepek Lesław, Topolski Wojciech, Trzciński Grzegorz, Wyszyński Józef, Zaryczny Marian, Zieliński Bronisław. Ziółkowski Witold
 • Zakrystianie: Roman Kujawski, Kazimierz Godoń.
 • Organiści:

G.Diakonie

 • Biuro parafialne: Elżbieta Dębiak – Rendantka, Danuta Zamiara, Marta Haławska
 • Administracja Plebanii: Danuta Rabiega. Koordynatorki: Ewelina Sybik Ratajszczak, Grabowska Elżbieta, Kaczmarek Aleksandra, Kosz Maria, Kropaczewska Grażyna, Stefania Rogowska, Szalaty Renata, Wolniewinska Bożena.
 • Diakonia Piękna Domu Bożego: Aleksandra Kaczmarek, Józefa Szczepek; Dekoracje: Elżbieta Dębiak; Obrusy:  Ewelina Ratajszczak, Maria Matuska Małgorzata Michalak; Kaplica NSPJ: Elżbieta Kowalska, Kaplica Niekalanego Serca Maryi: Mariola Marciniak
 • Administracja cmentarza:
 • Diakonia pogrzebu: Henryk Łukowski, Państwo: Roman i Emilia Kujawscy
 • Media parafialne: Bartłomiej i Marta Haławscy

H. Stowarzyszenia i grupy

Rycerze Kolumba. Rada: 17538 Vivat Jezus!

 1. Brat Kazimierz Kaczmarek – Wielki Rycerz
 2. Brat Lesław Szczepek – Zastępca Wielkiego Rycerza
 3. Brat Grzegorz Trzciński – Sekretarz ds. Finansów
 4. Brat Roman Kujawski – Strażnik Wnętrza
 5. Brat Bronisław Zieliński  – Skarbnik
 6. Brat Paweł Kropaczewski – Strażnik Bram
 7. Brat Paweł Dębiak – Lektor
 8. Brat Janusz Rabiega – Kanclerz
 9. Brat Andrzej Jasiecki – Radca, rzecznik
 10. Brat Eugeniusz Bartz – Kronikarz
 11. Brat Wojciech Topolski – Kustosz
 12. Brat Przemysław Dolata – Rada Powierników
 13. Brat Bartłomiej Haławski – Rada Powierników
 14. Brat Stanisław Budynek – Rada Powierników
 15. Brat Eugeniusz Dubiński
 16. Brat Mieczysław Jantas
 17. Brat Jan Rumianowski
 18. Brat Jan Stefański
 19. Brat Marek Maciejewski
 20. Brat Piotr Szalaty
 21. Brat Henryk Łukowski
 22. Brat Kazimierz Godoń
 23. Brat Stefan Lebuda
 24. Ks. prefekt Julian Wawrzyniak
 25. Ks. prob. Konstanty Mrozek – Opatówko
 26. Brat Piotr Wesołowski – Opatówko
 27. Brat Damian Przybysz – Opatówko
 28. Brat Józef Michalak – Opatówko  
 29. Brat Przemysław Modz – Opatówko  
 30. Brat Julek Sukienniczak – Opatówko  
 31. Brat Jacek Jax – Gniezno
 32. Kapelan:  ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński
 • Domowy Kościół: Para animatorska – Tomasz i Małgorzata Szeszyccy, Członkowie: Paweł i Elżbieta Dębiak, Dariusz i Agnieszka Rybaccy, Tomasz i Aleksandra Jędrzejak, Adam i Anna Woźniak. Do kręgu poza parafią: Miron i Małgorzata Rybaccy, Zamiara.
 • Straż Honorowa NSPJ: Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Kowalska,
 • Żywy Różaniec: Osoba odpowiedzialna: Janina Wędzikowska, Antczak Halina, Belino Danuta, Białas Maria, Bojarska Teresa, Brzezińska Elżbieta, Bytner Mieczysława, Danisewicz Maria, Dąbek Marianna, Deskowska Jadwiga, Dolata Barbara, Dutko Barbara, Dziedzic Maria, Fronc Wiesława, Gbur Krystyna, Gładziszewska Halina, Janicka Genowefa, Jarząbska Helena, Jaworska Barbara, Jędrzejak Maria, Jóźwiak Zbigniewa, Kaźmierczak Helena, Kiernikowska Zdzisława, Koralewska Aleksandra, Knast Irena, Knast Izabela, Kokott Dorota, Kokott Sylwia, Kokott Marlena, Kowalska Elżbieta, Król Maria, Krysztofiak Irena, Kujawa Eugenia, Kupaj Justyna, Lech Maria, Lis Irena, Łykowska Hanna, Majchrzak Elżbieta, Maroszek Urszula, Matuska Maria, Mielcarek Czesława, Modrzejewska Stefania, Nowacka – Wawrzyniak Janina, Nowicka Barbara, Osowska Lucyna, Pankowska Urszula, Popek Janina, Poznańska Zofia, Prętkowska Małgorzata, Rachmajda Teresa, Rakowska Czesława, Rezulak Halina, Rutecka Kazimiera, Rutecka Maria, Rutecka Sławomira, Słowińska Maria, Sobieraj Irena, Sobieralska Genowefa, Sterling Janina, Szalaty Renata , Szczepańska Janina, Szcześniak Teresa, Szcześniak Wiesława, Tomczak Lila, Turkot Halina, Trzaskawka Barbara, Tysiąc Henryka, Węcka Bożena, Wędzikowska Janina, Wolniewińska Elżbieta, Wróblewska Jadwiga, Zazula Urszula, Zielińska Stanisława, Ziemba Helena, Żołdak Elżbieta
 • Stowarzyszenie Wspieranie Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Osoba odpowiedzialna: Renata Robaszkiewicz,
  Statut SWPK
 • Parafialne Ognisko Misyjne. Osoba odpowiedzialna: Anna Gibała,
 • Margaretki: Osoba odpowiedzialna: Dutko Barbara, Bartkowiak Janina, Bartkowiak Róża, Dąbek Marianna, Dolata Barbara, Hyżak Małgorzata , Jędrzejak Maria, Jędrzejaszek Maria, Kędzierska Maria, Kmiecik Teresa, Kosz Maria, Kowalska Elżbieta, Mazurkiewicz Bogumiła, Nowak Wanda, Orchowski Edmund, Parzyńska Bożena, Prętkowska Małgorzata, Szalaty Renata, Szcześniak Teresa, Szcześniak Zbigniew, Wesołowska Hanna, Węcka Bożena, Włodarczyk Bożena, Włodarczyk Mirosław, Wolniewińska Bożena, Zomer Anna.
 • Wieczernik Niepokalanego Serca Maryi:
 • Parafialna Piesza Pielgrzymka Witkowska:

I. Medal „Zasłużony dla parafii”:

2019

 1. Henryka i Ewy Łukowskich
 2. Bronisława i Heleny Zielińskich
 3. Pawła i Elżbiety Dębiak
 4. Dariusza i Hanny Pustelnik
 5. Mariana i Grażyny Zarycznych
 6. Janusza i Danuty Rabiega
 7. Grzegorza i Dorota Trzcińskich
 8. Mirona i Małgorzaty Rybackich
 9. Tomasza i Aleksandry Jędrzejak
 10.  Mieczysława i Haliny i Janickich  
 11.  Zbigniew Szcześniak
 12.  Józef i Renata Robaszkiewicz

2020

 1. Lesław i Józefa Szczepek
 2. Roman i Emilia Kujawscy
 3. Kazimierz i Aleksandra Kaczmarek
 4. Stefan i Stefania Rogowscy
 5. Danuta Zamiara
 6. Ewa Zachwieja

2021

 1. Anna Gibała
 2. Dariusz i Agnieszka Rybaccy
 3. Janina Wędzikowska

J. Dyplom: „Zasłużony dla parafii”

2019

 1. Państwo Józef i Renata Robaszkiewicz
 2. Państwo Lesław i Józefa Szczepek
 3. Państwo Kazimierz i Aleksandra Kaczmarek
 4. Pan Dariusz Pustelnik
 5. Pani Patrycja Depczyńska
 6. Pani Elżbieta Kowalska
 7. Pani Krystyna Rachelska
 8. Państwo Bartłomiej i Marta Haławscy
 9. Pan Mieczysław Kaźmierczak
 10. Pani Barbara Chrzanowska
 11. Pan Marian Mielcarek
 12. Pan Wojciech Chmielewski
 13. Pan Wojciech Kędzierski
 14. Pani Ilona Musidlak
 15. Pani Mirosława Markiewicz
 16. Pani Mariola Marciniak
 17. Pani Justyna Nowakowska
 18. Państwo Marian i Agnieszka Łukowscy
 19. Państwo Franciszek i Janiny  Wędzikowskich
 20. Pani Barbara Dutko
 21. Pani Honorata Glanc
 22. Pan Wojciech Matuszaka
 23. Państwo Dariusz i Agnieszka Rybackich
 24. Drukarnia Scriptor z Gniezna
 25. Pani Danuta Zamiara
 26. Pan Adam Wożniak
 27. Państwo Adama i Małgorzata Laszczyńscy z Norwegii

2020

 1. Anna Gibała
 2. Marzena Cicha
 3. Stanisław Budynek
 4. Franciszek Bosacki
 5. Krzysztof Pawlaczyk
 6. Sławomir Kubiak
 7. Hieronima Gadzińska
 8. Józef Michalak
 9. Eugeniusz Myszkowski
 10. Arkadiusz Rutecki
 11. Maciej Walerczyk

2021

 1. Kazimierz Nowak
 2. Eugeniusz Bartz
 3. Sebastian Zieliński