Wikariusz

ks. mgr prefekt Julian WAWRZYNIAK

Ks. prefekt mgr Julian Wawrzyniak pracował w dwóch parafiach: Kleczew i Wągrowiec. W seminarium był odpowiedzialny za działalność Pry­masowskiego Ogniska Misyjnego. Kilka razy towarzyszył ks. profesorowi Franciszkowi w naukowych badaniach terenowych Kościoła pow­szechnego: w Angoli (Malange), Tajlandii (Pattaya), Chi­nach (Hongkong) i Gruzji (Tbilisi). Jest współredak­torem książki o pracy seminaryjnego Ogniska Misyj­nego: „85 lat Prymasowskiego Ogniska Misyjnego”. Napisał pracę magisterską pt. „Król Antioch IV Epifanes w 1 Mch 1,1-64 oraz w źródłach pozabiblijnych. Stu­dium porównawcze”. Pomaga w prowadzeniu rekolekcji dla Animatorów Misyjnych, dla dzieci z Og­nisk Misyjnych.

Jedno z Jego hobby to kulinaria. Przepisy ks. Juliana („Niebiańska Kuchnia”) publikowane były w lokalnej prasie kleczewskiej i wągrowieckiej.

Kontakt: